Viettel Global đã chuyển 1,3 tỷ USD về Việt Nam

Viettel Global đã chuyển 1,3 tỷ USD về Việt Nam

(DNVN) - Đến hết năm 2017, tổng số tiền lũy kế chuyển về Việt Nam từ các thị trường của Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global, thuộc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội - Viettel) là 1,3 tỷ USD.