Ngọt, đắng mía đường

Ngọt, đắng mía đường

Doanh nghiệp mía đường nội địa được cho là đang đối mặt với nhiều khó khăn sau khi Việt Nam gia nhập Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA). Việt Nam đã xóa bỏ hàng rào hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường từ ASEAN, trong khi đó, ngành đường Việt Nam đang thiếu sức cạnh tranh với đường các nước, đặc biệt là từ Thái Lan.