Hai 'ông lớn' chứng khoán liên tiếp dính án phạt

Hai 'ông lớn' chứng khoán liên tiếp dính án phạt

Mới đây (7/12), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI . Gần nhất ngày 13/12, Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. HCM (Mã: HCM) cũng vừa nhận được quyết định xử phạt từ UBCKNN.
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Cả cuộc đời vì nước, vì dân

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Cả cuộc đời vì nước, vì dân

(DNVN) - Cuộc đời Bác Hồ là một cuộc đời trong sáng cao đẹp của một người cộng sản vĩ đại, một anh hùng dân tộc kiệt xuất đã đấu tranh không mệt mỏi và hiến dâng cả cuộc đời mình cho Tổ quốc, cho nhân dân.