Doanh nghiệp logistics cần 'xanh hóa' theo xu hướng toàn cầu

Doanh nghiệp logistics cần 'xanh hóa' theo xu hướng toàn cầu

Doanh nghiệp (DN) logistics cần nhận thức và đổi mới tư duy về xu hướng "xanh hóa" đang diễn ra trong hoạt động thương mại và hoạt động kinh tế. Việc đáp ứng các tiêu chuẩn này sẽ khiến chi phí gia tăng và các doanh nghiệp logistics chắc chắn không đứng ngoài "cuộc chơi" này...