Hưng Thịnh Incons (HTN): Lãi ròng năm 2022 đạt 1/3 mục tiêu

Hưng Thịnh Incons (HTN): Lãi ròng năm 2022 đạt 1/3 mục tiêu

Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (Mã chứng khoán: HTN) vừa công bố Báo cáo tài chính Quý IV/2022. Kết quả, doanh thu thuần lũy kế cả năm 2022 đạt 5.465 tỷ đồng, đạt 73% kế hoạch, trong khi lãi ròng chỉ đạt 88 tỷ đồng, tương đương 33% kế hoạch.
Nhiều lãnh đạo Hưng Thịnh Incons (HTN) đăng ký gom mua cổ phiếu

Nhiều lãnh đạo Hưng Thịnh Incons (HTN) đăng ký gom mua cổ phiếu

Theo thông báo gửi lên Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM mới đây, Phó Chủ tịch HĐQT Hưng Thịnh Incons, ông Cao Minh Hiếu vừa đăng ký mua 600.000 cổ phiếu HTN nhằm tăng tỷ lệ sở hữu cá nhân. Cùng ngày, ông Thiệu Lê Bình, thành viên HĐQT Hưng Thịnh Incons cũng đăng ký mua 400.000 cổ phiếu.
CTCP Hưng Thịnh Incons phát hành 25 triệu cổ phiếu riêng lẻ

CTCP Hưng Thịnh Incons phát hành 25 triệu cổ phiếu riêng lẻ

CTCP Hưng Thịnh Incons (HOSE: HTN) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022. Doanh nghiệp này đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 7.458 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 265 tỷ đồng, đặc biệt là thông qua phương án phát hành 25 triệu cổ phiếu riêng lẻ.