Hưng Thịnh Incons được trái chủ gia hạn thanh toán lô trái phiếu 300 tỷ đến cuối năm

Diên Vỹ 12:08 | 23/03/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Lô trái phiếu HTNBH2122022 được Hưng Thịnh Incons phát hành thành công vào 31/12/2021, kỳ hạn 12 tháng, kế hoạch đáo hạn ban đầu vào 31/12/2022. Sau khi xin ý kiến người sở hữu trái phiếu, thời hạn thanh toán gốc và lãi lô trái phiếu này được thống nhất lùi đến tháng 12/2023.

 

Ngày 15/3/2023, TGĐ CTCP Chứng khoán Rồng Việt - đại diện trái chủ lô trái phiếu HTNBH2122022 - đã ký Quyết nghị người sở hữu trái phiếu. Quyết nghị liên quan đến việc nhóm trái chủ chấp thuận sửa đổi và bổ sung quy định về thời gian khắc phục Sự kiện vi phạm “Không thanh toán” được quy định tại các văn kiện trái phiếu HTNBH2122002 trước đó.

Quyết nghị cho biết vào ngày 3/1/2023, Hưng Thịnh Incons đã thanh toán 30% gốc lô trái phiếu và toàn bộ tiền lãi phát sinh phải thanh toán đến ngày đáo hạn, với giá trị tổng cộng hơn 98 tỷ đồng. Đồng thời, Quyết nghị cũng điều chỉnh một số nội dung liên quan đến thời hạn thanh toán 70% gốc còn lại và lãi phát sinh của lô trái phiếu nói trên.

Theo Quyết nghị chưa điều chỉnh, Hưng Thịnh Incons có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ 70% gốc và lãi trái phiếu phát sinh muộn nhất ngày 31/3/2023.

Cụ thể, trong thời gian từ 1/3/2023 đến 10/3/2023, Hưng Thịnh Incons có nghĩa vụ thanh toán tiếp 35% tiền gốc trái phiếu đã phát hành và toàn bộ lãi quá hạn. Sau đó, từ ngày 24/3 đến 31/3/2023, doanh nghiệp có nghĩa vụ thanh toán nốt 35% tiền gốc còn lại và toàn bộ tiền lãi phát sinh đến ngày thanh toán thực tế. 

Tuy nhiên sau khi đàm phán với trái chủ thông qua các phiếu lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu được gửi về CTCP Chứng khoán Rồng Việt, thời hạn thanh toán gốc và lãi tiếp theo của lô trái phiếu được chia thành 10 đợt nữa, dự kiến kéo dài đến cuối năm 2023.

Cụ thể, đợt thanh toán hôm 3/1/2023 trước đó được tính là đợt thanh toán đầu tiên của doanh nghiệp. Tại các đợt thanh toán thứ 2,3,4,5,6,7 ấn định vào ngày 25 hàng tháng, định kỳ bắt đầu từ 25/3/2023, trong đó Hưng Thịnh Incons sẽ thanh toán mỗi đợt 5% tiền gốc (tương đương 15 tỷ đồng/ đợt).

Tại các đợt thanh toán thứ 8,9,10,11 được ấn định vào ngày 25 hàng tháng, ngày bắt đầu đầu tiên là 25/9/2023, Hưng Thịnh Incons sẽ thanh toán mỗi đợt 10% tiền gốc (tương đương 30 tỷ đồng).

Riêng tiền lãi được thanh toán định kỳ 3 tháng/ lần vào ngày 5 hàng tháng, ngày thanh toán đầu tiên là 5/4/2023. Kỳ lãi cuối cùng sẽ thanh toán cùng với đợt thanh toán gốc cuối cùng tương ứng (dự kiến là 25/12/2023 theo lộ trình trên đây). Trường hợp ngày thanh toán gốc, lãi không phải ngày làm việc, hạn thanh toán sẽ được dời sang ngày làm việc tiếp theo.

Trước đó, vào tháng 1/2023, Hưng Thịnh Incons đã từng công bố thông tin về việc chậm thanh toán gốc, lãi lô trái phiếu HTNBH2122002 trên đây, đồng thời xin gia hạn thanh toán với lộ trình thanh toán dự kiến là trả một nửa tiền gốc vào đầu tháng 3/2023 và nửa còn lại vào cuối tháng 3/2023. Hưng Thịnh Incons lý giải việc chậm thanh toán là do tình hình tín dụng bị thắt chặt, các thị trường vốn khác không tích cực, các chủ đầu tư không thu xếp kịp nguồn để thanh toán cho công ty khiến nguồn tiền bị ảnh hưởng.

Không riêng Hưng Thịnh Incons, thời gian qua, trên thị trường, hàng loạt doanh nghiệp bất động sản nói chung cũng đang đối diện với khó khăn về thanh khoản và nỗ lực thực hiện nhiều phương án cải thiện dòng tiền, trả nợ trái phiếu đến hạn, bảo đảm quyền lợi của khách hàng và nhà đầu tư. 

Gần đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 5/3/2023 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Một số nội dung mới trong Nghị định như  cho phép doanh nghiệp phát hành trái phiếu đàm phán với các trái chủ để giãn hoãn nợ trái phiếu đáo hạn với thời gian gia hạn tối đa 2 năm;  cho phép doanh nghiệp phát hành đàm phán với người sở hữu trái phiếu để thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn bằng tài sản khác theo các nguyên tắc theo quy định... được giới chuyên gia xem là “giải pháp tình thế” giúp phần nào giải toả sức ép tâm lý của doanh nghiệp, nhà đầu tư, đồng thời tạo niềm tin nhất định cho thị trường về những điều hành chính sách của cơ quan quản lý.