10 vấn đề pháp lý cần lưu ý khi kinh doanh bất động sản

10 vấn đề pháp lý cần lưu ý khi kinh doanh bất động sản

Xuất phát từ những đặc thù của hoạt động kinh doanh bất động sản như chu kỳ kinh doanh dài, nhu cầu huy động vốn cao và các sản phẩm cung cấp có tính cá biệt, xu hướng tăng giá mạnh do vị trí cố định và thuộc tính khan hiếm của đất nên hoạt động kinh doanh bất động sản đòi hỏi hệ thống pháp luật về kinh doanh bất động sản chặt chẽ, rõ ràng.