Chủ tịch Evergrande, người đang gánh khoản nợ 300 tỷ USD là ai?

Chủ tịch Evergrande, người đang gánh khoản nợ 300 tỷ USD là ai?

Evergrande là một trong những nhà phát triển bất động sản lớn nhất Trung Quốc, với khoảng 1.300 dự án tại hơn 280 thành phố của đất nước tỷ dân. Tuy nhiên, thời điểm này, Evergrande đang phải đứng trước khoản nợ 300 tỷ USD, tương đương 83% tổng tài sản mà không có khả năng thanh toán.