Chàng sinh viên trẻ trồng thanh long trên vùng ngập mặn

Chàng sinh viên trẻ trồng thanh long trên vùng ngập mặn

(DNVN) - Mai Trúc Lâm – sinh viên năm 3, Đại học Gia Định đã nghiên cứu tận dụng thành công cây mắm, loài cây đặc trưng ở vùng ngập mặn để trồng thanh long cho hiệu quả kinh tế cao, góp phần tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương, bảo vệ môi trường, hệ sinh thái rừng ngập mặn.