Duyệt quy hoạch chung không gian ngầm đô thị Hà Nội hơn 121.000 ha

Duyệt quy hoạch chung không gian ngầm đô thị Hà Nội hơn 121.000 ha

Khu vực nghiên cứu chính quy hoạch không gian ngầm đô thị trung tâm Hà Nội gồm khu vực trung tâm thuộc địa giới hành chính 20 quận, huyện và khu vực nghiên cứu định hướng kết nối tại 5 đô thị vệ tinh Sóc Sơn, Sơn Tây, Hoà Lạc, Xuân Mai, Phú Xuyên.