Nhiều dấu hiệu khả quan phát đi từ nền kinh tế Trung Quốc

Nhiều dấu hiệu khả quan phát đi từ nền kinh tế Trung Quốc

Kinh tế Trung Quốc đón nhận thêm những thông tin tích cực khi báo cáo mới nhất do Cơ quan Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố ngày 30/9 cho thấy hoạt động tại các nhà máy nước này đã tăng lần đầu tiên trong sáu tháng.