Khai trương Trung tâm Hợp tác Việt Nam-Singapore mới nâng cấp

Khai trương Trung tâm Hợp tác Việt Nam-Singapore mới nâng cấp

(DNVN) - Theo Đại sứ Singapore tại Việt Nam Catherine Wong, trong bối cảnh Việt Nam tăng trưởng và phát triển nhanh chóng, việc nâng cấp này thể hiện cam kết lâu dài của Singapore trong việc giải quyết các nhu cầu phát triển của các nước và thu hẹp khoảng cách phát triển trong khu vực.