Lilama (LLM) bị truy thu thuế gần 7,5 tỷ đồng

Lilama (LLM) bị truy thu thuế gần 7,5 tỷ đồng

Trong giai đoạn bị thanh tra 2019 - 2021, doanh thu của Lilama liên tục đi lùi. Trừ năm 2020 có lãi sau thuế 21 tỷ đồng thì hai năm 2019 và 2021 công ty thuộc Bộ Xây dựng này đều thua lỗ lần lượt 86 tỷ và 19 tỷ.