Luật Đất đai (sửa đổi) cần cụ thể, phù hợp thực tiễn

Luật Đất đai (sửa đổi) cần cụ thể, phù hợp thực tiễn

Cần bổ sung, cụ thể, làm rõ hơn một số quy định, điều, khoản các vấn đề liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất và chính sách bồi thường; hỗ trợ tái định cư; phát triển quỹ đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng… Đây là một trong những trọng tâm được các chuyên gia, đại biểu hội đồng nhân dân, các cấp ngành trao đổi, thảo luận, góp ý tại hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) vào ngày 1/3 do Hội đồng nhân TP Hồ Chí Minh tổ chức.
Sửa Luật Đất đai: Tháo 'rào cản', tạo động lực

Sửa Luật Đất đai: Tháo 'rào cản', tạo động lực

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang được lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân, bộ, ngành, đoàn thể liên quan... nhằm huy động trí tuệ, tâm huyết của toàn dân, hoàn thiện dự án Luật bảo đảm chất lượng, khoa học, khả thi, đồng bộ, hiệu quả; phản ánh ý chí, nguyện vọng, vì lợi ích nhân dân và tạo không gian, nguồn lực cho sự phát triển của đất nước. Có thể nói, đây là dự án luật được dư luận đặc biệt quan tâm bởi tầm ảnh hưởng sâu rộng tới phát triển kinh tế, an sinh xã hội.
Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi: Cần cụ thể và thống nhất quy định giữa các Luật

Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi: Cần cụ thể và thống nhất quy định giữa các Luật

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang được lấy ý kiến nhân dân từ ngày 3/1 đến ngày 15/3/2023. Theo các chuyên gia luật, người dân, nhà nghiên cứu, Dự thảo Luật Đất đai đã được cơ quan có trách nhiệm soạn thảo với tinh thần cầu thị, tiếp thu, lắng nghe. Tuy nhiên, hiện nay cũng có ý kiến cho rằng còn nhiều quy định trong dự thảo vẫn còn chung chung, chưa cụ thể và thống nhất với luật liên quan.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc lấy ý kiến nhân dân về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc lấy ý kiến nhân dân về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Sáng 13/12, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 18 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, một trong những nội dung quan trọng của phiên họp này là lấy ý kiến Nhân dân về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).