Agribank sẽ thoái toàn bộ vốn tại CMC

Agribank sẽ thoái toàn bộ vốn tại CMC

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) sẽ chào bán hơn 2,9 triệu cổ phiếu CMG theo phương thức khớp lệnh. Nếu giao dịch thành công, Agribank sẽ thoái sạch vốn tại CMC.