Ông Dominic Scriven: Đề xuất tín dụng xanh được tính ngoài room tín dụng

Ông Dominic Scriven: Đề xuất tín dụng xanh được tính ngoài room tín dụng

Để thúc đẩy tài chính xanh, ông Dominic Scriven, Trưởng nhóm công tác môi trường – ngân hàng – thị trường vốn thuộc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) đề xuất với NHNN cần tính các nguồn vốn tài chính xanh, tín dụng xanh ngoài biên độ tăng trưởng tín dụng hàng năm để các ngân hàng có thêm dự địa đẩy mạnh hoạt động.