Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo đẩy mạnh xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42

Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo đẩy mạnh xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản số 5962/NHNN-TTGSNH yêu cầu Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC), tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiếp tục triển khai và đẩy mạnh xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.