Chủ tịch VPBank Ngô Chí Dũng giàu cỡ nào?

Chủ tịch VPBank Ngô Chí Dũng giàu cỡ nào?

Ông Ngô Chí Dũng đang nắm giữ hơn 121,6 triệu cổ phiếu VPB, nếu nhân với mức giá thị trường là 60.500 đồng/cp, khối tài sản mà ông Dũng đang sở hữu ước tính khoảng 7.356 tỷ đồng.