Thanh Hóa: Thấy gì phía sau dự án nông nghiệp tỉ đô của Tập đoàn Xuân Thiện?

Thanh Hóa: Thấy gì phía sau dự án nông nghiệp tỉ đô của Tập đoàn Xuân Thiện?

Với các dự án tỉ đô trải dài khắp đất nước, cùng với đó là khối lượng huy động trái phiếu khổng lồ và mức doanh thu nghìn tỉ nhưng lợi nhuận doanh nghiệp chỉ “teo tóp” vài trăm triệu mỗi năm, tương đương một… quán café, phở sáng bình dân, không rõ Xuân Thiện sẽ xoay xở ra sao với siêu dự án nông nghiệp tỉ đô của tập đoàn này trên đất Ngọc Lặc, Thanh Hóa.