FLC sẽ sớm được giao dịch trên UPCOM?

FLC sẽ sớm được giao dịch trên UPCOM?

Sáng nay (4/3), Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (mã: FLC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 2 sau khi bất thành (5/2) vì không đủ túc số tham dự. Tại đại hội, hàng loạt quyết định đã được thông qua, trong đó có hoàn thiện bộ máy nhân sự và kế hoạch trở lại giao dịch trên sàn UPCOM.