Cơ hội nào chờ đón doanh nghiệp ngành nhựa năm 2023?

Cơ hội nào chờ đón doanh nghiệp ngành nhựa năm 2023?

Các chuyên gia phân tích thị trường đã nhận định kết quả kinh doanh của một số doanh nghiệp ngành nhựa Việt Nam từ quý IV/2022 sẽ tăng trưởng tốt so với mức nền của năm 2021. Dự báo cho năm 2023, nhìn chung, các công ty chứng khoán đều cùng quan điểm về sự phát triển thuận lợi của ngành.
Bức tranh tươi sáng của ngành nhựa

Bức tranh tươi sáng của ngành nhựa

Theo báo cáo kinh doanh quý III và luỹ kế 9 tháng đầu năm, đa phần doanh nghiệp nhựa đều có kết quả tươi sáng khi ghi nhận doanh thu và lãi ròng tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng có lượng tiền và tài sản tương đương tiền ổn định.