Một số điểm sáng trong bức tranh nông lâm thủy sản 6 tháng đầu năm 2023

Một số điểm sáng trong bức tranh nông lâm thủy sản 6 tháng đầu năm 2023

Ngày 29/6, Tổng cục Thống kê đã công bố báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng đầu năm 2023. Theo đó, trong bối cảnh "mưa thuận gió hoà", toàn ngành sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản phát triển ổn định, thậm chí đã có những tín hiệu phục hồi trong bối cảnh kinh tế thị trường còn khó khăn.