Novaland giải trình gì khi lỗ thêm gần 500 tỷ sau kiểm toán?

Novaland giải trình gì khi lỗ thêm gần 500 tỷ sau kiểm toán?

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã: NVL) vừa công bố báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2023. Theo đó, sau soát xét, Novaland lỗ 1.094 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm, tức lỗ thêm 483 tỷ đồng so với báo cáo trước soát xét.