Thời kỳ Made in Europe đang khép lại?

Thời kỳ Made in Europe đang khép lại?

Các nhà sản xuất tại châu Âu đang phải chật vật vì đà tăng vọt của giá năng lượng và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ nước ngoài. Câu hỏi đặt ra là điều gì sẽ xảy ra nếu họ không thể vượt qua những khó khăn hiện nay?