Tín dụng tăng trưởng cao, ngân hàng có được nới room?

Tín dụng tăng trưởng cao, ngân hàng có được nới room?

Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 9/6, tín dụng tăng trưởng 8,15% so với cuối năm 2021 và tăng 17,09% so với cùng kỳ năm trước. Con số này phản ánh nhu cầu tín dụng rất lớn của nền kinh tế, dù chưa đến mùa cao điểm - thường rơi vào các quý cuối năm.