‘Siêu’ dự án Sài Gòn - Đại Ninh sẽ tiếp tục được triển khai?

‘Siêu’ dự án Sài Gòn - Đại Ninh sẽ tiếp tục được triển khai?

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho rằng dự án Sài Gòn - Đại Ninh đã được phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 nên đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị UBND tỉnh chấp thuận cho chủ đầu tư được tiếp tục thực hiện việc triển khai dự án.