Hoạt động sản xuất công nghiệp tháng 5 đã có tín hiệu tích cực trở lại

Hoạt động sản xuất công nghiệp tháng 5 đã có tín hiệu tích cực trở lại

(DNVN) - Trước tình hình dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát, cả nước bước sang giai đoạn vừa phòng, chống dịch bệnh vừa khôi phục và phát triển kinh tế, hoạt động sản xuất công nghiệp đã có tín hiệu tích cực khi chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5/2020 đạt mức tăng 11,2% so với tháng 4.