Lợi nhuận SHB tăng 82% chỉ sau 6 tháng đầu năm

Lợi nhuận SHB tăng 82% chỉ sau 6 tháng đầu năm

Nhờ phát huy các thế mạnh tiềm năng, đa dạng hoá các loại hình dịch vụ, thu hồi nợ xấu,... lợi nhuận sau thuế của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đã kiểm toán lũy kế 6 tháng đầu năm 2022 đạt 4.636,5 tỷ đồng, tăng 81,95% so với lợi nhuận sau thuế đã kiểm toán cùng kỳ 6 tháng năm 2021.
SHB dành 710 tỷ đồng triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2%

SHB dành 710 tỷ đồng triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2%

Ngày 22/7, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) công bố tung gói hỗ trợ lãi suất 710 tỷ đồng đối với các khách hàng thỏa mãn điều kiện được quy định tại Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.
SHB ước tính lợi nhuận tăng mạnh 84%

SHB ước tính lợi nhuận tăng mạnh 84%

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB, mã chứng khoán: SHB) vừa tiết lộ lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm tăng tới 84% so với cùng kỳ năm ngoái, ước tính đạt gần 5.900 tỷ đồng.