BRG Retail tổ chức 'Tuần lễ táo New Zealand'

BRG Retail tổ chức 'Tuần lễ táo New Zealand'

Từ ngày 22- 30/5/2021, “Tuần lễ táo New Zealand” sẽ được triển khai trên 75 siêu thị, Minimart thuộc hệ thống BRGMart tại Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng và Quảng Ninh.