Kinh nghiệm chống dịch COVID: Góc nhìn từ Australia và Slovaki

Kinh nghiệm chống dịch COVID: Góc nhìn từ Australia và Slovaki

Thay vì lựa chọn chiến lược “Không COVID-19”, nhiều quốc gia trên thế giới đã lựa chọn sống chung với COVID, mở cửa lại nền kinh tế. Đã có nhiều nước thành công, và chúng ta nhìn thấy ở họ nhiều bài học để áp dụng.
Đã đến lúc doanh nghiệp Việt phải tính cách “sống chung” với dịch Covid-19

Đã đến lúc doanh nghiệp Việt phải tính cách “sống chung” với dịch Covid-19

Theo các chuyên gia, ngoài những giải pháp của Chính phủ và các địa phương thì các doanh nghiệp cũng cần phải tính đến câu chuyện tái thiết kế các phương thức kinh doanh, tìm kiếm khả năng kinh doanh mới, tái cơ cấu doanh nghiệp, tìm cách thức quản trị mới để sống chung, sống an toàn với dịch bệnh.