S&P hạ bậc xếp hạng tín nhiệm của Nga xuống CC

S&P hạ bậc xếp hạng tín nhiệm của Nga xuống CC

S&P ngày 17/3 đã hạ mức xếp hạng của Nga từ CCC- xuống CC, khi nước này báo cáo về những khó khăn trong việc thanh toán các khoản nợ đến hạn đối với trái phiếu châu Âu 2023 và 2043 bằng đồng USD.