"Tại sao một vụ đấu giá đất công khai minh bạch lại không được cổ vũ?"

"Tại sao một vụ đấu giá công khai minh bạch như vậy lại không được cổ vũ? Tại sao những người tham gia đã nỗ lực để trả một mức giá cao như vậy mà họ buộc phải bỏ cọc? Đáng ra những trường hợp như vậy phải được động viên, khuyến khích nhưng nhiều người đã làm ngược lại", TS. Vũ Đình Ánh đặt vấn đề liên quan đến việc Tập đoàn Tân Hoàng Minh xin bỏ cọc lô đất ở Thủ Thiêm.