VEPR: Tăng trưởng GDP 2024 có thể chỉ đạt 5,85%, lạm phát 4,5% nếu không điều chỉnh chính sách

VEPR: Tăng trưởng GDP 2024 có thể chỉ đạt 5,85%, lạm phát 4,5% nếu không điều chỉnh chính sách

Theo Viện nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, tăng trưởng mục tiêu 6,5% khó có thể đạt được trong năm 2024 do sự thu hẹp trong khu vực công, cầu tiêu dùng còn yếu và tỷ giá rủi ro tăng. Ở kịch bản cơ sở, VEPR nhận định tăng trưởng GDP chỉ khoảng 5,85% nếu không có những nỗ lực điều chỉnh chính sách.