Phỏng vấn tác giả Rainer Zitelmann

Phỏng vấn tác giả Rainer Zitelmann

Tiến sĩ Rainer Zitelmann là một nhà sử học và xã hội học. Ông đồng thời là một doanh nhân, triệu phú tự thân và tác giả sách nổi tiếng thế giới.