Ngân hàng Nhà nước 'nới room' tín dụng lần thứ 3 trong năm nay

Ngân hàng Nhà nước 'nới room' tín dụng lần thứ 3 trong năm nay

Ngày 29/11/2023, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản gửi các tổ chức tín dụng (TCTD) thông báo mức tăng trưởng tăng thêm cho các TCTD công khai, minh bạch theo các nguyên tắc và tiêu chí cụ thể. Đây là lần cấp room tín dụng thứ 3 trong năm nay.
Tháo gỡ khó khăn tín dụng cho doanh nghiệp cũng là gỡ khó cho ngân hàng

Tháo gỡ khó khăn tín dụng cho doanh nghiệp cũng là gỡ khó cho ngân hàng

Tính đến cuối tháng 10, tổng dư nợ đối với nền kinh tế đạt 12,8 triệu tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng tín dụng đạt 7,39%. Đây là mức tăng trưởng thấp nhất trong 10 năm vừa qua. Đây vừa là áp lực với ngành ngân hàng, vừa thể hiện rõ những khó khăn của doanh nghiệp trong thời gian qua.
Agribank đã cấp tín dụng gần 2.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội

Agribank đã cấp tín dụng gần 2.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội

Lãnh đạo Agribank cho biết, phía Ngân hàng đã triển khai chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết 33 của Chính phủ. Theo đó, Agribank đã phê duyệt cấp tín dụng 4 dự án nhà ở xã hội với tổng số tiền phê duyệt là gần 2.000 tỷ đồng.