‘Made in Vietnam’ ở đâu trong chuỗi cung ứng toàn cầu?

‘Made in Vietnam’ ở đâu trong chuỗi cung ứng toàn cầu?

(DNVN) - Hiện nay, sản phẩm “Made in Việt Nam” đã có mặt trên thế giới nhưng ở tỉ lệ rất thấp. Dù có lợi thế về vị trí địa lý, chi phí sản xuất thấp, nguồn nhân lực dồi dào nhưng doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa có được chỗ đứng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.