Khi CEO nữ mê làm… ô sin

Khi CEO nữ mê làm… ô sin

(DNVN) - Khi mê làm...oshin, các CEO nữ không chỉ giữ được ngọn lửa tình yêu cho tổ ấm mà còn tìm được thế mạnh trong triết lý kinh doanh cho mình.