Thaiholdings có tân CEO

Thaiholdings có tân CEO

Sau khi rời ghế Phó Tổng Giám đốc Thaiholdings để về Thaigroup, ông Vũ Ngọc Định lại trở về Thaiholdings và ngồi ghế Tổng Giám đốc.
Thaiholdings miễn nhiệm một Phó Tổng Giám đốc

Thaiholdings miễn nhiệm một Phó Tổng Giám đốc

Thaiholdings vừa miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty của ông Nguyễn Văn Khoa kể từ ngày 6/4 theo nguyện vọng cá nhân. Trước đó, tại ngày 31/3, ông Khoa cũng nộp đơn xin từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT công ty kể từ ngày 1/4.