Thaispace của bầu Thụy giảm hơn 90% vốn điều lệ

Thaispace của bầu Thụy giảm hơn 90% vốn điều lệ

Trong tháng 5 vừa qua, Thaispace của bầu Thuỵ bất ngờ giảm vốn điều lệ hơn 24.413 tỷ đồng xuống còn chưa tới 2.300 tỷ, tương đương mức giảm hơn 90%, và cơ cấu cổ đông cũng có sự thay đổi lớn.
Ba cha con bầu Thuỵ nắm 95% vốn Thaispace

Ba cha con bầu Thuỵ nắm 95% vốn Thaispace

Bên cạnh việc rót gần 2.669 tỷ đồng vào Thaispace thì người con gái sinh năm 2001 của bầu Thuỵ sẽ làm Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Thaispace.