Tháng 8: Thu chi ngân sách tăng hai con số

Tháng 8: Thu chi ngân sách tăng hai con số

(DNVN) - Bộ Tài chính vừa công bố, tổng thu chi NSNN thực hiện trong tháng 8 lần lượt ước đạt 84 nghìn tỷ đồng và 113,8 nghìn tỷ đồng, tăng trên 10% so với cùng kỳ năm trước.