Vì sao Thái Nguyên cấm phân lô, bán nền tại nhiều khu vực?

Vì sao Thái Nguyên cấm phân lô, bán nền tại nhiều khu vực?

Nghị định 35 của Chính phủ cho phép UBND tỉnh quy định khu vực được phân lô bán nền khi phù hợp các quy định pháp luật liên quan mà không phải xin ý kiến Bộ Xây dựng. Tuy nhiên, Thái Nguyên đã cấm thực hiện việc này đối với một số khu vực.
Xử lý dứt điểm sai phạm tại khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm

Xử lý dứt điểm sai phạm tại khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm

Trước hàng loạt tồn tại, vi phạm đã được Thanh tra Chính phủ chỉ rõ rại khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tỉnh Lâm Đồng chấn chỉnh công tác quản lý, có giải pháp xử lý những vụ việc tại khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm.
Ngăn chặn việc chia tách, phân lô bán nền trái phép

Ngăn chặn việc chia tách, phân lô bán nền trái phép

Nhằm khắc phục những tồn tại, bất cập và tiếp tục thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững trong thời gian tới, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương khẩn trương ngăn chặn việc chia tách, phân lô bán nền tại các khu vực chưa được phép đầu tư.