Hoàn thiện khung pháp lý liên quan đến thúc đẩy tăng trưởng xanh

Hoàn thiện khung pháp lý liên quan đến thúc đẩy tăng trưởng xanh

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, phát triển xanh đã trở thành xu hướng bao trùm trên phạm vi toàn cầu và doanh nghiệp không thể đứng ngoài "cuộc chơi". Hiện, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động nghiên cứu, đề xuất các chủ trương nhằm hỗ trợ các tổ chức và doanh nghiệp trong việc thực hiện các tiêu chí môi trường, xã hội và quản trị (ESG); đồng thời, tiếp tục hoàn thiện các khung pháp lý liên quan đến thúc đẩy và thực hành ESG, đặc biệt là liên quan đến tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.
TP HCM chọn tăng trưởng xanh là mục tiêu phát triển bền vững

TP HCM chọn tăng trưởng xanh là mục tiêu phát triển bền vững

“TP HCM mong muốn thúc đẩy các sáng kiến đổi mới và hợp tác đa quốc gia, kêu gọi đầu tư tư nhân nhằm từng bước chuyển đổi sang nền kinh tế xanh và bền vững hơn”. Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi tại Hội nghị xúc tiến đầu tư vì phát triển tăng trưởng xanh do UBND TP HCM phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam tổ chức chiều ngày 24/1.
Từ 15/12, áp dụng Bộ chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh

Từ 15/12, áp dụng Bộ chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh

Từ ngày 15/12/2023, Thông tư số 10/2023/TT-BKHĐT quy định Bộ chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ có hiệu lực thi hành. Bộ chỉ tiêu này được xem là cơ sở để giám sát, đánh giá việc thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050; đồng thời, sẽ thúc đẩy các chủ thể trong nền kinh tế, nhất là các doanh nghiệp chuyển động theo xu thế xanh.