Hơn 66 tỷ USD vốn ngoại rót vào 1.100 dự án bất động sản

Hơn 66 tỷ USD vốn ngoại rót vào 1.100 dự án bất động sản

Tính đến nay, cả nước đã thu hút được hơn 37.500 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đạt gần 450 tỷ USD; trong đó FDI vào lĩnh vực bất động sản có 1.100 dự án với tổng vốn đầu tư đạt 66,4 tỷ USD, chiếm 15% tổng vốn đầu tư.
Hà Nội dẫn đầu cả nước về thu hút FDI, vượt kết quả năm 2022

Hà Nội dẫn đầu cả nước về thu hút FDI, vượt kết quả năm 2022

Thu hút vốn FDI 6 tháng đầu năm đạt 2.265 triệu USD, dẫn đầu cả nước và vượt kết quả năm 2022. Theo lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, để đạt chỉ tiêu tăng trưởng thành phố cả năm 2023 là 7%, thì quý III phải tăng từ 7,54% trở lên, quý IV phải tăng từ 8,23% trở lên.