Mối lo thu hút vốn FDI vào Việt Nam bị giảm

Mối lo thu hút vốn FDI vào Việt Nam bị giảm

Các chuyên gia nhận định, nếu Covid-19 kéo dài hơn thì ảnh hưởng tới dòng vốn FDI sẽ là dài hạn, khéo theo những khó khăn về sức mua trong nước, chuỗi cung ứng thay đổi, vấn đề mất lao động, tuyển dụng lại lao động…
Giải bài toán giữ chân dòng vốn FDI

Giải bài toán giữ chân dòng vốn FDI

Từ đầu năm đến nay, dịch COVID-19 tấn công vào nhiều địa phương đang thu hút dòng vốn FDI lớn ở nước ta như Bắc Ninh, Bắc Giang, TP.HCM, Bình Dương… làm dấy lên mối lo ngại về việc dòng vốn FDI sẽ có thể dịch chuyển khỏi Việt Nam.