Hội nghị Bộ trưởng các nước tham gia đàm phán RCEP giữa kỳ lần thứ 10

Hội nghị Bộ trưởng các nước tham gia đàm phán RCEP giữa kỳ lần thứ 10

(DNVN) - Ngày 23/6, Hội nghị Bộ trưởng các nước tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác toàn diện khu vực (RCEP) giữa kì lần thứ 10 đã được tổ chức dưới hình thức trực tuyến, do Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh làm chủ tọa. Bộ trưởng 15 nước tham gia đàm phán RCEP đã tham dự Hội nghị này.