Kiểm toán Nhà nước: Quản lý đất đai tại một số địa phương còn nhiều bất cập

Kiểm toán Nhà nước: Quản lý đất đai tại một số địa phương còn nhiều bất cập

Trong báo cáo công tác năm 2022 gửi Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) cho biết, hoạt động thu ngân sách nhà nước vẫn còn trường hợp chưa điều chỉnh đơn giá thuê đất khi hết thời kỳ ổn định đơn giá thuê (298 trường hợp ở Đồng Nai), chưa thực hiện thủ tục cho thuê đất (ở Khánh Hòa, Ninh Bình); chưa thực hiện cho thuê đất đối với các đơn vị sự nghiệp công lập (11 đơn vị ở Kon Tum, 7 đơn vị ở Long An); miễn tiền thuê đất trong thời gian chưa nộp đủ hồ sơ xin miễn (CTCP Sonadezi Long Bình; miễn tiền thuê đất quá thời hạn (CTCP Đầu tư và Phát triển VRG Long Thành).