Lĩnh vực bất động sản Trung Quốc suy giảm năm 2022

Lĩnh vực bất động sản Trung Quốc suy giảm năm 2022

Lĩnh vực bất động sản Trung Quốc năm 2022 giảm 5,1% so với một năm trước đó, chồng chất thêm áp lực đối với các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc nhằm để vực dậy lĩnh vực này trong năm 2023.