Doanh nhân Hồ Hùng Anh: Từ kinh doanh mì gói, tương ớt sang tỷ phú đô la đầu tiên ngành ngân hàng

Doanh nhân Hồ Hùng Anh: Từ kinh doanh mì gói, tương ớt sang tỷ phú đô la đầu tiên ngành ngân hàng

Khởi nghiệp từ 2 mặt hàng trưởng chừng rất “bình thường” là mì gói và tương ớt tại Liên Bang Nga, doanh nhân Hồ Hùng Anh đã nhanh chóng đạt được những thành công nhất định. Sau này khi trở về Việt Nam và giữ chức vụ Chủ tịch Techcombank, khối tài sản của ông lại càng có sự tăng trưởng mạnh mẽ.