Lễ kí kết MOU hợp tác giữa Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài với Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam

Lễ kí kết MOU hợp tác giữa Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài với Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam

Ngày 13/10, tại Văn phòng Uỷ ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã diễn ra buổi toạ đàm “Doanh nhân kiều bào với mạng lưới tiêu thụ hàng hoá Việt Nam ở nước ngoài” và lễ ký kết MOU giữa Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao với Hiệp hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam (VPBA).