Khan hiếm nguồn cung văn phòng cao cấp ở Hà Nội

Khan hiếm nguồn cung văn phòng cao cấp ở Hà Nội

Bất chấp dịch COVID-19, lượng văn phòng cao cấp ở Hà Nội vẫn luôn trong tình trạng lấp kín, dẫn đến khan hiếm nguồn cung phân khúc này đối với các doanh nghiệp lớn có nhu cầu đặt văn phòng ở thủ đô.