Xây dựng Bình Dương thành trung tâm công nghiệp hiện đại

Xây dựng Bình Dương thành trung tâm công nghiệp hiện đại

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đánh giá cao Báo cáo chính trị của Đại hội xác định mục tiêu phấn đấu xây dựng tỉnh Bình Dương phát triển theo hướng trung tâm công nghiệp hiện đại, đô thị thông minh.